หลักสูตรภาษาเกาหลี

 

หลักสูตรภาษาเกาหลีมาตรฐาน
เป็นคอร์สภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ

และ ในการทำงาน เพื่อให้มีความพร้อมสามารถพูดคุยสนทนา

กับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษาที่สวยงาม

 

ระดับพื้นฐาน

เรียนรู้เกี่ยวกับอักษรเกาหลี การผสมคำ การออกเสียงภาษาเกาหลีอย่างถูกต้อง

ตลอดจนประโยคและสำนวนต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ระดับต้น

เรียนรู้เกี่ยวกับการนับเลข การแต่งประโยค โดยใช้ไวยากรณ์เบื้องต้น ตลอดจนสามารถสร้างบทสนทนาเป็นภาษาเกาหลีได้ถูกต้อง

 

ระดับกลาง

เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลาง สามารถสอบวัดระดับภาษาเกาหลี และสนทนาภาษาเกาหลีในระดับกลางได้

 

GO BACK TO THE HOMEPAGE