หลักสูตรภาษาจีน

 

หลักสูตรเร่งด่วน
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานที่มีเวลาเรียนน้อย และต้องการที่จะพูดสนทนาในชีวิตประจำวัน หรือ พูดสนทนาธุรกิจกับชาวจีนได้ ไม่เน้นการเขียน แต่จะเน้นการฟังได้ และ พูดได้เป็นหลัก

 

หลักสูตรติวสอบวัดระดับ
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติวสอบ HSK  กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์พร้อมรับประกันผล สอบไม่ได้เรียนใหม่ได้ฟรี!!


หลักสูตรมาตรฐาน
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีนกลางอย่างถ่องแท้ ท่านจะได้ฝึกทักษะภาษจีนกลางทั้ง 4 ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน

 

หลักสูตรสนทนา
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษามาบ้างพอสมควร และมีความประสงค์จะฝึกฝนพูดสนทนาจีนให้คล่องยิ่งขึ้น  โดยจะได้ฝึกพูดกับอาจารย์สอนชาวจีน ท่านจะได้ฝึกฟังสำเนียง และการออกเสียงภาษาจีน

 

หลักสูตรกำหนดเอง
เป็นคอร์สที่ผู้เรียนวางแผน การเรียนได้ด้วยตนเองได้แก่ เน้นการพูดสนทนาภาษาจีนเพื่อการโรงแรม, ภาษาจีนเพื่อการขาย ฯลฯ

 

หลักสูตรภาษาจีน For Kids
สำหรับเด็กอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเรียนรู้คำศัพท์ และการสร้างประโยค
อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน


GO BACK TO THE HOMEPAGE