หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

 

หลักสูตรเร่งด่วน
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่  วัยทำงานที่ต้องการใช้ในการทำงานสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้ หรือ ต้องการเรียนรู้ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเรียนต่อ หรือ ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น แต่มีเวลาน้อย จำกัด ต้องการที่จะพูดสนทนากับคนญี่ปุ่นได้ ไม่เน้นการเขียน แต่เน้นการฟัง  และการพูดได้เป็นหลัก

 

หลักสูตรติวสอบวัดระดับ
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติวสอบวัดระดับ กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์พร้อมรับประกันผล สอบไม่ได้เรียนใหม่ได้ฟรี!!
N5 ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน
N4 ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นต้น  ตอนปลาย
N3 ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นกลาง
N2 ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นสูง
N1 ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นสูง


หลักสูตรมาตรฐาน
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้ พัฒนาทั้ง 4 ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

 

หลักสูตรสนทนา
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาบ้างพอสมควร และมีความประสงค์จะฝึกฝน กับอาจารย์ชาวต่างชาติ ได้ฝึกฟังสำเนียง การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

 

หลักสูตรกำหนดเอง
เป็นคอร์สที่ผู้เรียนวางแผน การเรียนได้ด้วยตนเอง สนทนา, ไวยากรณ์, การฟัง, คันจิ, ติวข้อสอบ ฯลฯ

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น For Kids
สำหรับเด็กอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเรียนรู้คำศัพท์ และการสร้างประโยคอย่างง่ายในชีวิตประจำวัน


 

GO BACK TO THE HOMEPAGE