หลักสูตรภาษาจีน


หลักสูตรสนทนา
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษามาบ้างพอสมควร และมีความประสงค์จะฝึกฝนพูดสนทนาจีนให้คล่องยิ่งขึ้น  โดยจะได้ฝึกพูดกับอาจารย์สอนชาวจีน ท่านจะได้ฝึกฟังสำเนียง และการออกเสียงภาษาจีน

 

 

GO BACK TO THE HOMEPAGE