หลักสูตรภาษาจีน


หลักสูตรกำหนดเอง
เป็นคอร์สที่ผู้เรียนวางแผน การเรียนได้ด้วยตนเองได้แก่ เน้นการพูดสนทนาภาษาจีนเพื่อการโรงแรม, ภาษาจีนเพื่อการขาย ฯลฯ


 

GO BACK TO THE HOMEPAGE