หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น


หลักสูตรเร่งด่วน
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่  วัยทำงานที่ต้องการใช้ในการทำงานสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้ หรือ ต้องการเรียนรู้ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเรียนต่อ หรือ ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น แต่มีเวลาน้อย จำกัด ต้องการที่จะพูดสนทนากับคนญี่ปุ่นได้ ไม่เน้นการเขียน แต่เน้นการฟัง  และการพูดได้เป็นหลัก


 

GO BACK TO THE HOMEPAGE