หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น


หลักสูตรกำหนดเอง
เป็นคอร์สที่ผู้เรียนวางแผน การเรียนได้ด้วยตนเอง สนทนา, ไวยากรณ์, การฟัง, คันจิ, ติวข้อสอบ ฯลฯ


 

GO BACK TO THE HOMEPAGE