หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

 

หลักสูตรเพื่อสอบวัดระดับ
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติวสอบวัดระดับ กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์พร้อมรับประกันผล สอบไม่ได้เรียนใหม่ได้ฟรี!!
N5 ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน
N4 ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นต้น ตอนปลาย
N3 ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นกลาง
N2 ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นสูง
N1 ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นสูง

 

GO BACK TO THE HOMEPAGE