หลักสูตรภาษาเกาหลี

 

หลักสูตรภาษาเกาหลีมาตราฐาน
เป็นคอร์สภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ และ ในการทำงาน เพื่อให้มีความพร้อมสามารถพูดคุยสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษาที่สวยงาม 

GO BACK TO THE HOMEPAGE