หลักสูตรภาษาเกาหลี


ระดับพื้นฐาน

เรียนรู้เกี่ยวกับอักษรเกาหลี การผสมคำ การออกเสียงภาษาเกาหลีอย่างถูกต้อง ตลอดจนประโยคและสำนวนต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


 

GO BACK TO THE HOMEPAGE