หลักสูตรภาษาเกาหลี

 

ระดับกลาง

เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลาง สามารถสอบวัดระดับภาษาเกาหลี และสนทนาภาษาเกาหลีในระดับกลางได้


 

GO BACK TO THE HOMEPAGE